Okolica i atrakcje

Święta Góra – 100 m

Jednym z ciekawszych miejsc w Lubawce jest licząca 701 m Święta Góra. Prowadzi na nią polna ścieżka z ulicy Lipowej. Idąc drogą polną, a nastepnie wchodząc pod górę mijamy wiele kapliczek i rzeźb. W XVIII wieku miejsce to było celem wielu pielgrzymek.

Rezerwat krajobrazowy Kruczy Kamień – 500 m

Skalny rezerwat przyrody nieożywionej, w którym znajdują się tu wysokie urwiska skalne dochodzące do 30m, położony jest w południowo-środkowej części Gór Kruczych. Najwyższy punkt rezerwatu stanowi Krucza Skała (681 m). W sąsiedztwie rezerwatu przebiegają dwa szlaki turystyczne: zielony (Lubawka – Krzeszów) i niebieski (Lubawka – Mieroszów). Z Kruczymi Skałami oraz znajdującą się w pobliżu Doliną Miłości związanych jest wiele pięknych legend.

Zbiornik wodny Bukówka – 4 km

Jeden z najwyżej położonych w Polsce zbiorników zaporowych (około 530 m). Zbiornik powstał w latach 1903-1905 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie. W latach 80. XX wieku powiększono go przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej tamy. Bukówka jest znakomitym miejscem i ośrodkiem dla osób uprawiających sporty wodne, dla wędkarzy, jak i dla wędkarzy.

Krzeszów, Bazylika Wniebowzięcia NMP – 6 km

Kościół opactwa Cystersów zbudowany w latach 1728-1735 należy do najpiękniejszych świątyń barokowych Śląska. Za prezbiterium, we wzniesionej w latach 1735-1747 kaplicy o pięknym rokokowym wnętrzu, znajduje się mauzoleum Piastów świdnickich: Bolka I i Bolka II (XIV wiek).

Chełmsko Śląskie – Domy Tkaczy – 7 km

Dynamiczny rozwój klasztoru ukierunkowany w tamtym okresie na uprawę lnu i tkactwo pozwolił na sprowadzenie do Chełmska kolonizatorów z Czech, Łużyc i Brandenburgii. Dużą rolę w kreowaniu świetności miasta odegrali cystersi, którzy sprowadzili z Bawarii tkaczy i wybudowali domy tkaczy w latach 1707 i 1763. Śliczne i warte zobaczenia miasteczko.

Rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków – 12 km

Rezerwat przyrody został utworzony głównie dla zachowania i ochrony naturalnych form wietrzenia piaskowca. Znajdują się tu Gorzeszowskie Skałki, tworzące formy przypominające postacie, ściany, wieże, grzyby, zwierzęta, zbudowane z piaskowców.

Szczyt Śnieżka – 20 km

Najwyższy szczyt w Karkonoszach (1602 m) i jednocześnie w całych Sudetach, a także najwyższy szczyt Republiki Czeskiej i Śląska. Ze szczytu można podziwiać wspaniałe panoramy. Widoczność przy sprzyjających warunkach przekracza 200 km. Jest tłumnie odwiedzana w okresie letnim, rzadziej zimą za względu na warunki atmosferyczne, które utrudniają jej zdobycie.

Twierdza Stachelberg – 15 km

Artyleryjska twierdza wznosi się nad gminą Babí niedaleko Trutnova. Twierdza była ważną częścią czeskiego granicznego systemu obronnego obwarowania przeciw Hitlerowskim Niemcom. Twierdzy nigdy nie ukończono, a miała być największą taką budowlą w Czechach, a miała łącznie składać się z 12 potężnych schronów.

Podziemia w Kamiennej Górze – 10 km

Po I wojnie światowej w Kamiennej Górze rozpoczęły się prace przy budowie podziemnych obiektów, których przeznaczenie nie jest do dziś całkiem jasne. W trakcie II wojny światowej powstały już duże podziemia, których kopanie trwało do ostatnich dni wojny. Znane dziś jako Projekt Arado.

PrzechwytywanieAtrakcje przemysłu i techiki

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozwój oferty turystycznej – stworzenie nowego produktu turystycznego – atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa, co powinno przyczynić się do pełniejszego wykorzystania istniejącej oferty bazy wypoczynkowej i wydłużenia sezonu turystycznego po obu stronach granicy.

Przechwytywanie2Western City

Miasto Prawdziwych Kowbojów w Ściegnach koło Karpacza to jedno z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie jeleniogórskim. Jego atrakcyjność polega nie tylko na specyfice tego miejsca, na oryginalności tej formy rozrywki, lecz przede wszystkim na niepowtarzalności gwarantowanych gościom przeżyć.

Przechwytywanie3Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka to jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położone są w miejscowości Wieściszowice na północnym zboczu Wielkiej Kopy. Na zboczu rozmieszczone są trzy jeziorka: purpurowe, błękitne (lazurowe) i zielone.


Inne ciekawe strony:
Zabytki Polski –
Narciarskie Szlaki Biegowe –
Portal Gminy Lubawka –
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska –
Góry Polskie, Czeskie i Słowackie –
Podziemnego Miasta Osówka –

Lubawka Rowery

Zapraszamy!